1. This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn More.
 2. Hi Guest, welcome to the TES Community!

  Connect with like-minded education professionals and have your say on the issues that matter to you.

  Don't forget to look at the how to guide.

  Dismiss Notice

Welsh education policy: Is that an elephant in the room?

Discussion in 'Cymru - education news' started by Gogwatch, Feb 13, 2012.

 1. Welsh education policy: Is that an elephant in the room?


  Extract
  You can read the full article at:
  http://www.gogwatch.com/2012/02/06/welsh-education-policy-is-that-an-elephant-in-the-room/  Gogwatch
  Giving a voice to the silent majority in Wales
   
 2. Welsh education policy: Is that an elephant in the room?


  Extract
  You can read the full article at:
  http://www.gogwatch.com/2012/02/06/welsh-education-policy-is-that-an-elephant-in-the-room/  Gogwatch
  Giving a voice to the silent majority in Wales
   
 3. I think you'll have to concede at some point that the swimmers go far, with double lung capacity. Those that sink, would have, whichever seas they were in. Welsh armbands are as airtight as English ones.
   
 4. Forget armbands, these gogwatch Phineas Foggers' are floating on hot air!
    5. Wyt ti’n siarad Cymraeg?
  Siarad Cymraeg? Ydw , bid siwr,
  Dysgais yr iaith pan oedd fy nwr
  Mor glir a'r grisial, a'r brithyll llwyd
  Yn gwylio rhag cael ei ddal mewn rhwyd.
  Wyt ti’n siarad Lladin?
  Siarad Lladin? Fe’i dysgais, do,
  Pan ddaeth y Rhufeiniaid i fyw i’r fro;
  Milwyr yn cerdded o fan i fan
  A chaer y gelynion ar fy nglan.
  Wyt ti’n siarad Ffraneg?
  Fe ddysgais Ffraneg, mae’n siwr gen i,
  Pan ddaeth y Normaniaid o Normandi:
  I fyw yn eu castell, i dywyllt gwaed
  Ac i sathu’r Cymro dan eu traed.
  Wyt ti’n siarad Saesneg?
  Siarad Saesneg? Ers cyn co.
  Daeth yr iaith gyda’r ffatri a’r llongau glo:
  Llygru fy nwr a duo fy mryd:
  Lladd y brithyllod llwyd i gyd
  Beth glywi di heddiw?
  Ni chlywais ddim Lladin ers llawer dydd,
  Na Ffraneg, chwaith; ond y Saesneg sydd
  Yn uchel ym mhobman. Ond tra fwyf byw,
  Bydd Cymraeg, gobeithio, yn ber yn fy nghlyw
   

Share This Page