1. This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn More.
 2. Hi Guest, welcome to the TES Community!

  Connect with like-minded education professionals and have your say on the issues that matter to you.

  Don't forget to look at the how to guide.

  Dismiss Notice

Newid o ysgolion Saesneg i ysgolion Cymraeg- ysgol gynradd

Discussion in 'Cymru - education news' started by manics1, Aug 16, 2013.

 1. Shwmae bawb,

  Gwnes i'r cynllun sabothol ar gyfer athrawon y llynedd- dw i wedi bod yn dysgu'r gymraeg fel ail iaith ers 2009 (fel oedolyn) a hoffwn i newid o ysgolion saesneg i ysgolion cymraeg.

  Ydy hyn yn beth anodd i'w gwneud?

  Oes llawer o bobl wedi gwneud hyn o'r blaen?

  Ydych chi'n gwybod pobl eraill sydd wedi gwneud hyn?

  Diolch am eich cefnogaeth.
   
  thepolyglot likes this.

Share This Page